Historie

Historie Hudecké muziky Franty Kopeckého se začala psát už počátkem 90. let a její nesmazatelnou pozitivní stopu v ní dodnes zanechává Základní umělecká škola Hranice, jíž prošli všichni současní členové. Hudecká muzika totiž byla v Hranicích založena místním učitelem smyčcového oddělení Josefem Vývodou, jemuž všichni vděčíme za své hudební a folklorní vzdělání, a který nyní připravuje už třetí generaci mladých folkloristů.To on do nás vložil první folklorní základy a je vhodné mu za jeho práci na tomto místě vřele poděkovat.

Ale zpátky na začátek. V roce 1992, ale především od roku 1993 v hudební škole vznikla Hudecká muzika, která se skládala až z osmi členů, primáškou byla Markéta Hynčicová, na klarinet hrála Monika Proklová, po určitý čas také soubor zkoušel s cimbálem, bohužel se nenašel dostatečně erudovaný hráč na tento nelehký nástroj. Zakládajícími členy této generace jsou také dva současní členové naší muziky, kapelník a basista Franta Kopecký a sekund Mary Ličmanová, stejně jako naši občasní hosté, houslista Ondra Libosvár a kontráška Hela Jiříčková. Běhěm let 1993-1995 tak tato první generace sbírala zkušenosti nejen na mnoha akcích na Hranicku, ale hned zkraje také na 3 zájezdech do Německa, Holandska a Rakouska.

S postupujícím časem jednotliví členové absolvovali II. stupeň ZUŠ Hranice, což se většinou krylo také s ukončením střední školy a přechodem na vysokou či do zaměstnání, ne každý byl schopen tyto věci skloubit, čímž došlo k redukci a částečné obměně členů souboru, který tak kolem roku 1995 poklesl dle typu vystoupení na 4-7 členů v následujícím obsazení:

Primáš - Ondra Libosvár, sekundy - Mary Ličmanová, Jana Důjková, kontry - Hela Jiříčková, Olga Jiříčková, klarinet - Monika Proklová, basa - Franta Kopecký

Tato sestava spolu prožila první "zlaté období" souboru v letech 1995-1997 lemované spoustou pěkných vystoupení a zážitků, spoluprací s tanečním souborem Záhoran z Ústí a typické především podstatným rozšířením repertoáru a hráčského umění. To vše zásluhou dnes už bohužel zesnulého pana Pavla Malíka, který jako externí pedagog ZUŚ Hranice pro soubor napsal spoustu krásných a originálních folklorních úprav a vycepoval nás do podoby, která nám např. umožnila v roce 1997 vyhrát krajské kolo a zúčastnit se národního kola folklorních souborů ZUŠ. Pavel Malík byl mezi folkloristy pojmem, působil a spoluzakládal soubory jako Rusava, Malá Rusava, Bukovinka apod. Naše kapela mu navždy zůstane vděčná za vše co nám do své docela brzké smrti stačil předat.

Období 1999-2007 lze naopak považovat za období útlumu činnosti. V té době byli výše uvedení členové rozeseti po vysokých školách v Praze, Olomouci, Hradci Králové či Ostravě, což téměř ochromilo činnost souboru. Jako spojité nádoby působilo, že pro kapelu byl problém dát se vůbec na vystoupení dohromady, zároveň tím, jak jsme odešli z hranické scény, klesal samotný zájem o naše vystoupení. Přesto jsme v tomto období stihli alespoň 2 až 4 vystoupení ročně, během této doby také na post primášky ze sekundu přešla Jana Důjková.

Záhy po první muzice však začala na ZUŠ Hranice vyrůstat a hrát druhá generace hudců, kterou v roce 1998 opět sestavil Josef Vývoda a které se v letech 1998-2000 opět věnoval Pavel Malík. Tato sestava si prošla analogickým vývojem, po plodném období se kolem roku 2003 opět členové rozutekli po vysokých školách a konzervatořích a kapela se fakticky rozpadla.

Tři v Hranicích žijící členové dnešní sestavy (Kopecký, Ličmanová, Klézlová) tak logicky sáhli po odchovancích této generace a od roku 2008 do sestavy úspěšně zapadl kontráš Martin Hynčica, následován novou primáškou Magdou Lukešovou, která nahradila dnes už dvojnásobnou spokojenou maminku Janu Klézlovou (roz. Důjkovou). Tato sestava začala opět aktivně vystupovat, do svého názvu si přidala jméno kapelníka Franty Kopeckého a velmi rychle se dostala do současného povědomí celého Hranicka, stále víc také vyráží opět do větších dálek jako je Slovenkso, Polsko, Jižní Morava, Jižní Čechy apod. Po 10 letech se tak na Hranicku obnovila činnost v současnosti jediného fungujícícho folklorního hudeního souboru tohoto regionu.

Jana Klézlová stále zůstává alterující primáškou na kratší vystoupení, kde jí to rodičovské povinnosti dovolí, milerádi si občas s naší muzikou zahrají také naši emeritní členové Ondra Libosvár a Hela Jiříčková.

Podívejte se na historický Přehled odehraných akcí či vizitky současných členů souboru.